Tezahür Nedir?

Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma
Örnek: Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır. S. F. AbasıyanıkBelirti
Örnek: Bu hasretin garip tezahürleri de vardı. P. Safa

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Tezahürat
Karşıtlık
Tezatlı
Karşıtı
Tezayüt etmek
Tezayüt
Tezce
Tezek
Tezekkür
Tezelden